VÍTE, ŽE POPTÁVKA RODIČŮ PO KURZECH ANGLIČTINY PRO DĚTI NEUSTÁLE ROSTE?

ŽE 97% RODIČŮ POVAŽUJE ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZNALOST ANGLIČTINY?

 95% RODIČŮ ZASTÁVÁ NÁZOR, ŽE DĚTI MAJÍ S CIZÍM JAZYKEM ZAČÍT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY.

Odrazuje vás od provozování kurzů angličtiny časová náročnost přípravy výukových materiálů?

Anebo strach, že se vám nepodaří najít kvalitního lektora?

S NAŠIM KONCEPTEM MŮŽETE KURZY SPUSTIT ŘÁDOVĚ V TÝDNECH

S MINIMÁLNÍ VSTUPNÍ INVESTICÍ A S KVALITNÍM LEKTOREM!

A TO VŠECHNO DÍKY DETAILNÍM PODKLADŮM OD NÁS!

CO ZÍSKÁTE?

 • Pomoc s nalezením vhodného lektora a jeho otestováním
 • Detailní koncept každé hodiny minutu po minutě
 • Osobní zaškolení i nepřetržitý detailní přístup k video školení pro lektory
 • Možnost hospitace na výuce u zkušených lektorů
 • Učebnice pro Vaše žáky a CD s chytlavými tematickými písničkami
 • Propagační materiály vč. marketingové a podnikatelské strategie (příspěvky na sociální sítě, šablony letáčků...)
 • Vyčerpávající seznam potřebných učebních pomůcek vč. možnosti nákupu celého balíčku od nás
 • A v neposlední řadě legislativní podporu (výklad mimořádných opatření s dopadem na kurzy angličtiny, formuláře smluv s lektory, přihlášky a další)

S metodikou Interaktivní angličtiny získáte předškolní kurzy, díky kterým: 

 • děti začínají mluvit anglicky již od první lekce,
 • si děti osvojí stovky ucelených frází správně zasazených do kontextu,
 • rozvíjejí děti i po stránce hrubé a jemné motoriky a dalších dovedností potřebných pro školní docházku.

KURZY, KTERÝCH PŘÍPRAVA JE PRO LEKTORY JEDNODUCHÁ DÍKY PODPOŘE Z NAŠÍ STRANY.