sk

HĽADÁTE CENOVO DOSTUPNÉ 

KURZY ANGLIČTINY PRE PREDŠKOLÁKOV?

Vedeli ste, že najefektívnejšia výučba jazykov:

  • prebieha v malej skupine, v ktorej majú deti možnosť učiť sa nápodobou,
  • zahŕňa veľa hier, pesničiek a básničiek, ktoré deti zaujmú,
  • simuluje deťom prirodzené prostredie a učí ich tak osvojiť si ucelené frázy správne zasadené do kontextu,
  • rozvíja deti po stránke hrubej i jemnej motoriky a ďalších zručností potrebných pre školskú dochádzku?

NAŠA METODIKA ZAHŔŇA VŠETKY TIETO ASPEKTY

A DETI TAK ZAČÍNAJÚ ROZPRÁVAŤ ANGLICKY UŽ OD PRVEJ LEKCIE

VEĽMI DOBRE VIEME, ŽE ZAČAŤ S CUDZÍM JAZYKOM NIE JE NIKDY PRÍLIŠ SKORO:

Angličtina pre deti 1,5 - 3 roky

Náplň a tempo hodín sú maximálne prispôsobené potrebám najmenších a obsahujú rytmické pesničky. Výučba poskytuje ideálne základy hovorenej angličtiny a osvojenie si prvých slov a fráz správne zasadených do kontextu. Dynamika hier zodpovedá schopnostiam detí vo veku do 3 rokov. Lekcie sú naplnené rytmickými básničkami, pesničkami a aktivitami, pri ktorých deti okrem angličtiny precvičujú i hrubú a jemnú motoriku.

Angličtina pre deti 3-6 rokov

Výučba reflektuje potreby detí nielen v oblasti rozvoja jazyka ale i v oblasti pohybu, rozvoja jemnej motoriky, zmyslového a hudobného vnímania. Deti sa formou básničiek, pesničiek a zábavných hier zoznámia s niekoľkými stovkami nových slovíčok správne zasadených do kontextu. Témy jednotlivých lekcií pokrývajú deťom blízke oblasti bežného života. Hry sú koncipované s potrebnou dynamikou, ktorá udržiava záujem detí od začiatku až do konca každej lekcie.

Referencie rodičov

mamička Veronika

"Prekvapilo ma, ako deti v predškolskom veku krásne vyslovujú. Sebastián rozpráva doma anglicky už od prvej lekcie!"

mamička Michaela

"Hodiny angličtiny sú natoľko zábavné, že sa na ne teším, snáď, viac než Julinka."

mamička Petra

"Terezka navštevuje veľmi veľa krúžkov, ale na angličtinu sa teší zo všetkého najviac!"