VIETE, ŽE ZÁUJEM RODIČOV O KURZY ANGLIČTINY PRE DETI NEUSTÁLE RASTIE?

ŽE 97% RODIČOV POVAŽUJE ZA NAJDÔLEŽITEJŠIU ZNALOSŤ ANGLIČTINY?

95 % RODIČOV ZASTÁVA NÁZOR, ŽE DETI MAJÚ

S CUDZÍM JAZYKOM ZAČAŤ PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY.

Odrádza vás od spustenia kurzov angličtiny časová náročnosť prípravy učebných materiálov?

Alebo strach, že sa vám nepodarí nájsť kvalitného lektora?

Vložte svoj text

S NAŠIM KONCEPTOM MÔŽETE KURZY SPUSTIŤ ZA PÁR TÝŽDŇOV.

S MINIMÁLNOU VSTUPNOU INVESTÍCIOU A S KVALITNÝM LEKTOROM!

A TO VŠETKO VĎAKA DETAILNÝM PODKLADOM OD NÁS!

ČO ZÍSKATE?

 • Pomoc s nájdením vhodného lektora a jeho otestovaním
 • Detailný koncept každej hodiny minútu po minúte
 • Osobné zaškolenie i nepretržitý detailný prístup k video školeniu pre lektorov
 • Možnosť hospitácie na výučbe skúsených lektorov
 • Učebnice pre Vašich žiakov a CD s chytľavými tématickými pesničkami
 • Propagačné materiály vrátane marketingovej a podnikateľskej stratégie
 • Vyčerpávajúci zoznam pomôcok potrebných k výučbe vrátane možnosti nákupu celého balíčku od nás
 • A v neposlednom rade legislatívnu podporu (výklad mimoriadnych opatrení s dopadom na kurzy angličtiny, formuláre zmlúv s lektormi, prihlášky a ďalšie)

S metodikou Interaktívnej angličtiny získate predškolské kurzy, vďaka ktorým:

 • deti začínajú rozprávať anglicky už od prvej lekcie,
 • si deti osvoja stovky ucelených fráz správne zasadených do kontextu,
 • rozvíjajú deti i po stránke hrubej a jemnej motoriky a ďalších zručností potrebných pre školskú dochádzku.

KURZY, KTORÝCH PRÍPRAVA JE PRE LEKTOROV JEDNODUCHÁ VĎAKA PODPORE Z NAŠEJ STRANY.