Spätná vazba rodičov

Za účelom zvyšovania kvality kurzov Interaktívnej angličtiny by sme Vás radi požiadali o vyplnenie krátkeho dotazníku. Jeho vyplnenie Vám zaberie cca 5 minút.

Za vyplnenie hodnotenia vopred veľmi ďakujeme ;-)