HLEDÁTE CENOVĚ DOSTUPNÉ 

KURZY ANGLIČTINY PRO VAŠE DÍTĚ? 

MOC DOBŘE VÍME, ŽE ZAČÍT S CIZÍM JAZYKEM NENÍ NIKDY PŘÍLIŠ BRZY:

Angličtina pro děti 1,5 - 3 roky

Náplň a tempo hodin jsou maximálně přizpůsobeny potřebám nejmenších a doprovázené rytmickými písněmi. Výuka poskytuje ideální základy mluvené angličtiny a osvojení si prvních slov a frází správně zasazených do kontextu. Dynamika her odpovídá dovednostem dětí ve věku do 3 let. Lekce jsou naplněny rytmickými básněmi, písněmi a aktivitami, při kterých děti kromě angličtiny procvičí i hrubou a jemnou motoriku.

Angličtina pro děti 3 - 6 a 6 - 9 let

Výuka plně reflektuje potřeby dětí nejenom v oblasti rozvoje jazykových dovedností ale i v oblasti pohybu, rozvoje jemné motoriky, smyslového a hudebního vnímání. Děti se formou básní, písní a zábavných her seznámí s několika stovkami nových slovíček správně zasazených do kontextu. Témata jednotlivých lekcí pokrývají dětem blízké oblasti běžného života. Hry jsou koncipované s potřebnou dynamikou, která udržuje zájem dětí od začátku až do konce každé lekce.

Věděli jste, že nejefektivnější výuka jazyků:

  • probíhá v malé skupině, ve které děti mají možnost učit se nápodobou,
  • zahrnuje spoustu her, písniček a básniček, které děti zaujmou,
  • co nejvíce simuluje dětem přirozené prostředí a učí je osvojit si ucelené fráze správně zasazené do kontextu,
  • rozvíjí děti i po stránce hrubé a jemné motoriky a dalších dovedností potřebných pro školní docházku,
  • buduje u dětí přirozené sebevědomí při vyjadřování se v cizím jazyce, jelikož lektor mluví s dětmi výhradně anglicky.

NAŠE METODIKA ZAHRNUJE VŠECHNY TYTO ASPEKTY 

A DĚTI TAK ZAČÍNAJÍ MLUVIT ANGLICKY JIŽ OD PRVNÍ LEKCE.

Reference rodičů

maminka Veronika

"Překvapilo mě, jak děti v předškolním věku krásně vyslovují, Sebík mluví doma anglicky již od první lekce!"

maminka Míša

"Hodiny angličtiny jsou pro mě tak zábavné, že se na ně těším snad víc než Julinka."

maminka Petra

"Terezka chodí na spoustu kroužků, ale na angličtinu se těší ze všeho nejvíc!"