VÍTE, ŽE POPTÁVKA RODIČŮ PO KURZECH ANGLIČTINY PRO DĚTI NEUSTÁLE ROSTE?

ŽE 97% RODIČŮ POVAŽUJE ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZNALOST ANGLIČTINY?

 95% RODIČŮ ZASTÁVÁ NÁZOR, ŽE DĚTI MAJÍ S CIZÍM JAZYKEM ZAČÍT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY.

Jste lektor? Nebo škola se zájmovými kroužky?

Odrazuje vás od provozování kurzů angličtiny časová náročnost přípravy výukových materiálů?

Anebo strach, že se vám nepodaří najít kvalitního lektora?

S NAŠIM KONCEPTEM MŮŽETE KURZY SPUSTIT ŘÁDOVĚ V TÝDNECH

S MINIMÁLNÍ VSTUPNÍ INVESTICÍ A S KVALITNÍM LEKTOREM!

A TO VŠECHNO DÍKY DETAILNÍM PODKLADŮM OD NÁS!

CO ZÍSKÁTE?

 • Kompletní zaškolení i nepřetržitý detailní přístup k video školení pro lektory
 • Detailní koncept každé hodiny minutu po minutě
 • Možnost hospitace na výuce u zkušených lektorů
 • Učebnice pro Vaše žáky a audio nahrávkami s chytlavými tematickými písničkami
 • Propagační materiály vč. marketingové a podnikatelské strategie (příspěvky na sociální sítě, šablony letáčků...)
 • Balíček všech učebních pomůcek potřebných pro výuku
 • A v neposlední řadě legislativní podporu (výklad mimořádných opatření s dopadem na kurzy angličtiny, formuláře smluv s lektory, přihlášky a další)
 • Jste-li škola, rádi pro Vás vhodného lektora najdeme a otestujeme

S metodikou Interaktivní angličtiny získáte předškolní kurzy, díky kterým: 

 • děti začínají mluvit anglicky již od první lekce,
 • si děti osvojí stovky ucelených frází správně zasazených do kontextu,
 • rozvíjejí děti i po stránce hrubé a jemné motoriky a dalších dovedností potřebných pro školní docházku.

KURZY, KTERÝCH PŘÍPRAVA JE PRO LEKTORY JEDNODUCHÁ DÍKY PODPOŘE Z NAŠÍ STRANY.