STAŇTE SE PARTNEREM INTERAKTIVNÍ ANGLIČTINY

Zajímal by Vás přivýdělek až 10 000 Kč ročně za každé doporučení školy?

Chcete mít příjem i když zrovna nepracujete? 

Víte o škole, která má zájem o provozování volnočasových kurzů angličtiny pro děti 3-8 let?

Staňte se naším partnerem a získejte provizi za každého Vámi doporučeného aktivního klienta.

Jak se zapojit do programu?

Stačí, když vyplníte níže uvedený formulář a o vše ostatní se postaráme my:

- domluvíme detaily spolupráce se školou,

- najdeme a zaškolíme lektora vhodného k provozování kurzů Interaktivní angličtiny,

- dodáme výukové pomůcky, učební materiály a metodické vedení lektorů,

- zabezpečíme komunikaci se školou, rodiči i lektory po celou dobu trvání spolupráce.

Nejčastěji provozují kurzy Interaktivní angličtiny klienti typu státní mateřské školy, první stupeň základních škol, domy dětí a mládeže, mateřská / rodinná centra, soukromé organizace pro volnočasové aktivity dětí atp.

Jaká je výše provize?

Obvyklá výše provize z jednoho klienta je 10 000 Kč. Doporučíte-li tedy např. 5 škol, ve kterých budou na základě Vašeho doporučení provozovány kurzy Interaktivní angličtiny, budete mít celkový příjem 50 tis. Kč, a to i v čase, když už na hledání nových klientů aktivně nepracujete.

Provize je vyplácena měsíčně v průběhu celé spolupráce s Vámi doporučenou školou poměrnou částkou na Váš účet uvedený při registraci. Výši provize určuje počet žáků se školným zaplaceným za kurz Interaktivní angličtiny v rozhodných měsících (obvykle šk. rok = září - červen).

Výpočet provize je jednoduchý, činí 3 % tržeb, které Vámi doporučený klient zaplatí ve prospěch Interaktivní angličtiny v průběhu celé spolupráce za kurzovné. Vysvětlíme si to na krátkém příkladu:
1. Doporučíte nám například školu, ve které se do kurzu Interaktivní angličtiny zapíše 60 studentů

2. Budou Vám při současné výši školného vyplacené 3 % školného zaplaceného těmito studenty, tzn. 1 040 Kč / měsíc = 10 400 Kč za každý rok spolupráce s klientem.

3. Doporučíte-li takových škol 5, bude součet Vašich provizí 52 000 Kč. Provize je vyplácena v průběhu celé spolupráce s klientem, tzn. i v čase, kdy už na získávání nových škol nutně nepracujete.

Výše provize není zastropována. Čím větší školu nebo čím více škol doporučíte, tím větší je Vaše provize.

Kdy a komu vzniká nárok na výplatu provize?

Provize jsou vyplaceny tomu, kdo prostřednictvím níže uvedeného formuláře jako první doporučil školu, která:

- Vám potvrdila svůj zájem o provozování kurzů Interaktivní angličtiny pro děti 3-8 let,

- s námi řádně uzavřela smlouvu,

- v plné výši uhradila tržby za kurzovné z této smlouvy plynoucí.

Provize je standardně vyplacena na účet uvedený v kontaktním formuláři do 30 dnů za měsíc zpětně na základě kompletního uhrazení tržeb fakturovaných Vámi doporučené školy.

Doporučí-li totožnou školu více osob, vzniká nárok na výplatu provize pouze osobě, která klienta doporučila jako první.

Kolik škol můžu doporučit?

Počet doporučených škol je neomezený, naopak, vítáme dlouhodobou spolupráci s obchodníky. V takovém případě nás prosím kontaktujte, rádi Vám poskytneme:

  • Prodejní podklady zdarma
  • Online školení na produkt a prodejní argumenty
  • Provizi z každého získaného klienta, obvykle 10 000 Kč / klient

VYPLŇTE FORMULÁŘ A STAŇTE SE 

OBCHODNÍMI PARTNERY INTERAKTIVNÍ ANGLIČTINY