STAŇTE SE PARTNEREM INTERAKTIVNÍ ANGLIČTINY

Zajímal by Vás přivýdělek 10 000 Kč za doporučení školy?

Chcete mít příjem i když zrovna nepracujete? 

Víte o škole, která má potenciální zájem o provozování volnočasových kurzů angličtiny pro děti?

Staňte se naším partnerem a získejte provizi za každého Vámi doporučeného aktivního klienta.

Jak se zapojit do programu?

Stačí, když vyplníte níže uvedený formulář a o vše ostatní se postaráme my:

- domluvíme detaily spolupráce s klientem,

- najdeme a zaškolíme lektora vhodného k provozování kurzů Interaktivní angličtiny,

- dodáme výukové pomůcky, učební materiály a metodické vedení lektorů,

- zabezpečíme komunikaci s klientem, rodiči i lektory po celou dobu trvání spolupráce atd.

Nejčastěji provozují kurzy Interaktivní angličtiny klienti typu státní mateřské školy, první stupeň základních škol, domy dětí a mládeže, mateřská / rodinná centra, soukromé organizace pro volnočasové aktivity dětí atp.

Jaká je výše provize?

Obvyklá výše provize z jednoho klienta je 10 000 Kč. Doporučíte-li tedy např. 5 škol, ve kterých budou na základě Vašeho doporučení provozovány kurzy Interaktivní angličtiny, budete mít celkový příjem 50 tis. Kč, a to i v čase, když už na hledání nových klientů aktivně nepracujete.

Provize je vyplácena měsíčně v průběhu celého prvního roku spolupráce s Vámi doporučeným klientem poměrnou částkou na Váš účet uvedený při registraci. Výši provize určuje počet žáků se školným zaplaceným za kurz Interaktivní angličtiny v rozhodných měsících.

Výpočet provize je jednoduchý, činí 3 % tržeb, které Vámi doporučený klient zaplatí ve prospěch Interaktivní angličtiny v průběhu prvního školního roku spolupráce za kurzovné, resp. franšízový poplatek. Vysvětlíme si to na krátkém příkladu, kdy kurzy u doporučeného klienta zabezpečuje Interaktivní angličtina (tzn. nejedná se o franšízu*):

1. Doporučíte nám například školu, ve které se do kurzu Interaktivní angličtiny zapíše 60 studentů

2. Budou Vám při současné výši školného vyplacené 3 % školného zaplaceného těmito studenty, tzn. 1 040 Kč / měsíc = 10 400 Kč za celý první rok spolupráce s klientem.

3. Doporučíte-li takových škol 5, bude součet Vašich provizí 52 000 Kč. Provize je vyplácena v průběhu celého prvního školního roku spolupráce s klientem, tzn. i v čase, kdy už na získávání nových škol nutně nepracujete.

*V případě doporučení zájemce o franšízu, je metodika výpočtu stejná. Klient si veškerou organizaci kolem kurzů Interaktivní angličtiny zabezpečuje sám, tržby a potažmo i provize jsou tudíž na úrovni 10 % z čísel uvedených v příkladu výpočtu.

Výše provize není zastropována. Čím větší školu nebo čím více škol doporučíte, tím větší je Vaše provize.

Kdy a komu vzniká nárok na výplatu provize?

Provize jsou vyplaceny partnerovi, který nám prostřednictvím níže uvedeného formuláře doporučil jako první zákazníka, který:

- partnerovi potvrdil svůj zájem o provozování kurzů Interaktivní angličtiny,

- s námi řádně uzavřel smlouvu,

- v plné výši uhradil tržby za kurzovné, resp. franšízový poplatek z této smlouvy plynoucí.

Provize je standardně vyplacena na účet uvedený v kontaktním formuláři do 30 dnů za měsíc zpětně na základě kompletního uhrazení tržeb fakturovaných Vámi doporučenému klientovi.

Doporučí-li totožného zákazníka více osob, vzniká nárok na výplatu provize pouze osobě, která klienta doporučila jako první.

Kolik škol můžu doporučit?

Počet doporučených klientů je neomezený, naopak, vítáme dlouhodobou spolupráci s obchodníky. V takovém případě nás prosím kontaktujte, rádi Vám poskytneme:

  • Prodejní podklady zdarma
  • Online školení na produkt a prodejní argumenty
  • Provizi z každého získaného klienta, obvykle 10 000 Kč / klient

VYPLŇTE FORMULÁŘ
A STAŇTE SE OBCHODNÍMI PARTNERY INTERAKTIVNÍ ANGLIČTINY