GARANCE KVALITY

Interaktivní angličtina si klade za cíl vybudovat v dětech lásku k angličtině hravou formou pomocí zábavných her, písniček a rituálů, které děti milují. Věříme, že lektor vytvářející pohodovou atmosféru na hodině přispívá k budování vnitřní motivace dětí k tomu, aby se děti angličtinu učily samy a rády i v pozdějším věku.

Autorem konceptu je Ing. et Bc. Jana Fučíková. Ve svém přístupu k výuce jazyků vychází:

  • ze svých mnohaletých zkušeností s adaptací dětí na cizojazyčné prostředí, se svými dětmi se od jejich narození pohybuje ve 3 jazycích,
  • ze zkušeností s vedením dětí předškolního věku vč. návrhu a realizace komplexních vzdělávacích plánu,
  • disponuje dlouhodobou praxí v oblasti organizace a vedení školení pro rodiče a prarodiče dětí předškolního věku,
  • angličtinou na úrovni C1, certifikát "Cambridge CAE",
  • několika certifikáty z oblasti Montessori přístupu a znakování s dětmi,
  • 13-letou praxí na manažerské pozici v oboru překladatelství a tlumočení.