12 ZÁSAD SKVĚLÉHO LEKTORA

30.10.2023

Co z obyčejného lektora dělá skutečně excelentním učitelem? To je otázka, která jistě stojí za úvahu. My jsme vytvořili soubor 15 zásad, které podle nás hrají klíčovou roli při výuce angličtiny pro děti. Tak se na ně pojďme společně podívat

1. Příprava před začátkem hodiny

Lektor přichází 15 minut před začátkem lekce. Tento čas umožňuje lektorovi připravit si místnost a veškeré potřebné materiály a pomůcky tak, aby bylo vše připraveno pro příchod dětí. Když děti přicházejí, cítí se uvolněně a připraveně na to, co je čeká.

2. Příprava a dokonalá znalost obsahu lekce

Je klíčové, aby se lektor dopředu podrobně seznámil s obsahem lekce, dokonale zvládal provedení všech aktivit a měl i všechny pomůcky potřebné pro danou lekci. Perfektní příprava a znalost obsahu lekce umožňují lektorovi vytvářet dynamické, zábavné a především efektivní lekce.

3. Samotné prostředí hraje velkou roli

Učebna by měla být prostředím, kde se děti cítí pohodlně a kde je dostatek prostoru pro pohyb a aktivitu. Tímto způsobem je možné minimalizovat riziko zranění a zároveň vytvořit ideální podmínky pro efektivní výuku.

4. Příjemná atmosféra pro všechny děti

Lektor dokáže vytvořit příjemnou atmosféru a zároveň nenucenou formou zapojuje do okolního dění i introvertnější děti. Všichni pak mají možnost se vyjádřit a cítit se při tom komfortně.

5. Sledování reakce dětí

Další zásadu představuje sledování reakcí dětí a přizpůsobení dalšího průběhu lekce. Když se děti začnou cítit neklidné, znuděné nebo nesoustředěné, je to signál pro lektora, že je čas změnit aktivitu. Snadno si lze představit situaci, kdy se děti při čtení dlouhého příběhu začnou nudit a hledat nové podněty. Skvělý lektor dokáže rozpoznat tyto signály a přizpůsobit lekci tak, aby byla pro děti opět zajímavá, třeba pomocí krátké pohybové hry nebo aktivitou, která jim umožní vyjádřit své názory.

6. Každé dítě vyniká v něčem jiném

Každé dítě je jedinečné a má svůj vlastní styl učení. Některé děti se učí lépe přes pohyb, jiné přes zpěv či malování. Skvělý lektor proto začleňuje do svých lekcí různé typy aktivit, aby vyhovoval všem stylům učení.

7. Jednoduchá angličtina doprovázená neverbální komunikací

Při výuce lektor používá jednoduchou angličtinu a stejné věty na každé lekci, aby dětičky mohly lépe pochopit a zapamatovat si nové informace. Všechny pokyny a aktivity jsou doprovázeny neverbální komunikací, což umožňuje dětem lépe porozumět tomu, co se od nich očekává.

8. Pozitivní afirmace

Skvělý lektor povzbuzuje a oceňuje dětičky za každý pokrok. Může to být úsměv, potlesk, pochvala nebo razítko v pracovním sešitě. Takové jednání vede k tomu, že se děti cítí oceněné a motivované k dalšímu učení.

9. Komunikace pouze v angličtině

Lektor se může během výuky setkat s mnoha dotazy a otázkami ze strany dětí. Přesto by měl na tyto dotazy reagovat výhradně anglicky. Pokud to ale situace vyžaduje, lektor by měl použít češtinu pro rychlé zvládnutí situace. Například v případě, že dítě pláče, či hrozí nebezpečná situace.

10. Aktivity probíhají v kruhu

Co se týče aktivit, tak ty by měly být organizovány v kruhu. Tento způsob podporuje spolupráci, oční kontakt a schopnost porozumět instrukcím lektora. Každé dítě má pak přímý výhled na lektora a může tak lépe sledovat jeho instrukce.

11. Změna aktivit pro podporu koncentrace

Doba koncentrace dětí je obecně krátká, u předškolních dětí řádově v minutách. Proto je důležité střídat aktivity v krátkých intervalech, což pomáhá udržet tempo a zároveň atraktivitu lekce v očích dětí. Lektor by měl zapojit děti i do úklidu a přípravy dalších aktivit, jelikož i toto jsou činnosti, do kterých se děti rády zapojují.

12. Hudba jako nedílná součást výuky

Hudba a zpěv jsou dalšími efektivními nástroji, které lektor může využít. Klidná relaxační hudba v pozadí pomáhá vytvářet pohodovou atmosféru například při práci s pracovním sešitem. Vítá děti na začátku lekce a děti se tak v učebně cítí mnohem komfortněji než v tiché místnosti. Tematické písničky napomáhají k osvojování nových slov a správné výslovnosti.


Zkuste tento souhrn zásad aplikovat i během vaší hodiny a uvidíte, jaké změny ze strany dětí nastanou. Pokud vás zajímají další tipy pro zefektivnění vašich kurzů angličtiny, přihlaste se k odběru našeho blogu zde.