3 TIPY PRO ÚSPĚŠNOU PRÁCI S LOUTKAMI

27.04.2024

Používání loutek může být v kurzech angličtiny skvělým nástrojem pro rozvoj jazykových dovedností našich malých studentů. Loutky přitahují pozornost dětí, a zároveň se podílejí i na tvorbě zábavného prostředí, kde děti cítí opravdovou chuť mluvit anglicky. V tomto článku se podíváme na tři profesionální tipy, jak loutky efektivně využívat, a zároveň se budeme snažit vyvarovat se chybám, které během výuky mohou nastat.

1. Nebojte se loutky používat

Mnoho lektorů loutky ve své výuce vůbec nevyužívá, což je největší chyba, které se můžeme dopustit. Loutky jsou úžasným nástrojem, které děti zaujmou, protože jde o nové a pro dětské oko atraktivní objekty. Navíc když loutky používáte k tomu, aby mluvily anglicky, poskytují tak dětem motivaci a příležitost komunikovat v tomto jazyce. Děti se chtějí s loutkou skamarádit a třeba jí i pomoct, když zapomene slovíčko nebo poplete větu.

2. Loutky jako živé bytosti

Aby loutka působila co nejvíce autenticky, je důležité zachovávat oční kontakt loutky s dětmi či lektorem a udržovat ji v aktivní pozici. Nikdy nenechme loutce spadnout hlavu nebo stále otevřená ústa. Tyto malé detaily podporují iluzi lidskosti a přispívají k udržení kouzla, které loutky mohou do lekce vnést. Loutku představme dětem jako živou bytost, dejme ji jméno a po skončení práce s ní ji uložme na místo, kde na ni děti nedosáhnouTřeba do malované krabice, proutěného košíku nebo postýlky.

3. Využití loutek pro udržení disciplíny

Loutky mohou být i skvělým nástrojem k udržení pozornosti dětí. Předtím, než loutku všem ukážeme, usaďme děti na zem do kruhu. Tímto způsobem předejdeme nekontrolovanému chování, jako je třeba běhání, strkání nebo nevhodná manipulace s loutkou (tahání na ručičky, vlasy, házení s loutkou). Jakmile je loutka součástí výuky, zacházejme s ní jako s živou bytostí. Pokud dojde k nevhodnému chování ze strany dítěte, reagujme na to vylekaným tónem i výrazem ve tváři a větou "Oh, noooo, it hurts! Please, do not do it." Takto děti pochopí, že takové chování je nepřijatelné.

Používání loutek ve výuce může velkou měrou přispět k většímu zapojení dětí. Vytvářejí zábavné a interaktivní prostředí, kde se děti budu s chutí učit novým slovníčkům, frázím i gramatické struktuře. Nezapomeňme, že loutka je nejen krásný výukový nástroj, ale i kamarád, který může oživit každou lekci.