5 VĚCÍ, KTERÉ SE DĚJÍ NA POZADÍ ÚSPĚŠNÉ LEKCE

22.11.2023

Správně naplánovat a vést kurz angličtiny pro předškolní děti dá opravdu mnoho práce. Dlouho jsme přemýšleli nad tím, jaké faktory jsou vlastně pro úspěšnou hodinu a potažmo celý kurz klíčové. Nakonec jsme se shodli na 5 věcech, které laické oko nevidí, ale zároveň jsou klíčové, aby vše proběhlo, jak má. Pojďme se na ně společně podívat.

1. Prázdná učebna

V místnosti by mělo být hodně světla a jen nezbytné vybavení. Zbytečně přeplněná místnost hračkami by děti mohla rozptylovat a narušit tak průběh výuky. Děti by měly svou plnou pozornost věnovat právě lektorovi a pomůckám, které během aktivit používá.

2. Využití řeči těla

Mluvené slovo je jen 20 % odevzdané informace, zbylých 80 % je předáváno mimikou a gesty. Dobrý lektor se během komunikace s dětmi usmívá, povzbuzuje děti při úspěchu pozitivní afirmací, řečí těla přibližuje dětem obsah sdělované informace a vše doplňuje slovním vysvětlením. Například výzvu "sit down" doprovází pohybem dlaní otočených k zemi a během toho si i sám sedá. Při pokynu "stand up" pohybuje dlaněmi otočenými směrem nahoru a zároveň se taky zvedá. Při přesunu dětí po místnosti kombinuje slovní pokyn a pohyb natažených rukou s otevřenou dlaní směrem k místu, kam se děti mají přesunout. To samé platí i pro přiblížení slovní zásoby, kterou dětem zprostředkovává nejenom slovně, ale i vhodně zvolenými gesty. 

3. Střídání klidových a pohybových aktivit

Jak jistě víte, tak děti moc dlouho na jednom místě neposedí, a proto je důležité do výuky zařadit i pohybové aktivity. Střídání klidových a pohybových aktivit pomůže dětem vydat nashromážděnou energii a lépe se koncentrovat na činnosti, které vyžadují o něco více soustředění jako třeba vybarvování v pracovním sešitě.

4. Využití hudby ve prospěch lekce

Během výuky můžete efektivně pracovat i s hudbou. Rychlejší a o trochu hlasitější hudbu můžete využít při dynamičtějších aktivitách, naopak pomalejší a tišší hudba pomůže skupinku zklidnit a naladit třeba na práci s pracovním sešitem. Dávejte si však pozor, aby hudba nebyla příliš hlasitá, protože dětská ouška jsou na hluk mnohem více citlivá a některým dětem by to mohlo vadit natolik, že by odmítaly již na angličtinu nechtěly chodit.

5. Zapojení introvertnějších dětiček a práce s extroverty

Každé dítě je speciální a každé z nich má i jinou povahu. Introvertnější děti se rozkoukávají pomaleji, naopak ty extrovertnější jsou hlasitější a nadšené. My respektujeme povahu všech dětiček a podle toho k nim také přistupujeme. Nenucenou formou introvertnější děti pobízíme ke hře, zároveň na ně ale netlačíme a dáváme jim tolik času, kolik potřebují, aby nasbíraly odvahu a přidaly se k nám. Extrovertnějším dětem naopak věnujeme pozornost a přidělujeme jim zodpovědnější úkoly, aby se cítily potřebné a důležité.

Věříme, že vám naše dnešní tipy pomohly nahlédnout do detailů průběhu lekce, jejíž průběh má lektor plně pod kontrolou, a ze které dětičky i rodiče odcházejí spokojeni ;-). Pokud vás zajímají další tipy pro zefektivnění vašich kurzů angličtiny, přihlaste se k odběru našeho blogu zde.