PSYCHOLOGIE VÝUKY DĚTÍ: KLÍČ K ÚSPĚCHU

25.05.2023

"Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není vzděláváním."

Vstupte do světa dětské mysli a představte si, jak byste se cítili, kdybyste byli malým dítětem, které se učí nový jazyk. Jak byste vnímali svého lektora? Jak byste se cítili, kdyby k vám někdo mluvil v jazyce, kterému nerozumíte? Psychologie výuky dětí během učení cizího jazyka je fascinujícím tématem, které nám může pomoci lépe pochopit, jak získat důvěru našich malých studentů a jak je efektivně učit.

Jedním z nejdůležitějších aspektů výuky cizího jazyka je získání důvěry dětí. 80 % informací děti získávají z neverbální komunikace lektora a pouze 20 % z verbální.

To znamená, že naše řeč těla, mimika a tón hlasu hrají klíčovou roli v tom, jak nás děti vnímají.

Úsměv a mimika

Úsměv na tváři lektora v průběhu celé lekce je klíčovým prvkem pro vytvoření příjemné atmosféry. Doplňující potlesk a pochvala v angličtině jako je "very well done", "amazing" nebo "wonderful", posiluje dětské sebevědomí a motivaci k dalšímu učení.

Když se dítěti podaří zvládnout lektorem předvedenou aktivitu, lektor by měl být nadšený a ocenit jeho úspěch. Pokud se aktivita nepovede, lektor by neměl být zklamaný nebo se mračit, ale naopak trpělivě a názorně ukázat, jak ji správně provést.

Mimika tváře a neverbální komunikace hrají důležitou roli v procesu učení. Když lektor odpovídá dítěti "yes", nejenom že se usmívá, ale také kývá hlavou, což zvyšuje porozumění a pocit jistoty.

Stejně tak další pokyny během lekce by měl lektor doplňovat "znakováním". Například výzvu "sit down" by měl lektor doprovázet pohybem dlaní otočených k zemi, přičemž si sám sedá. Při pokynu "stand up" by měl provést pohyb dlaní otočených směrem nahoru a zároveň se také sám zvedat. Slovíčka "hello" a "goodbye" by mělo doprovázet zamávání, úsměv a předklonění směrem k dítěti.

Řeč těla

Dalším důležitým aspektem vytváření důvěry a bezpečného prostředí pro děti je řeč těla. Prvním, zcela zásadním krokem, je přiblížení se na úroveň očí dítěte. To můžeme dosáhnout předkloněním, posazením nebo podřepnutím.

Díky tomuto jednoduchému kroku se děti cítí méně zastrašené a více ochotné spolupracovat, když se s nimi dospělý baví. Posuďte sami, jak bychom se mi dospěláci cítili, když by k nám promlouval dvakrát tak větší tvor než jsme my sami. Pravděpodobně by se v nás vše sevřelo a jen ztěžka bychom ze sebe vydali kloudné slovo.

Důležitou součástí řeči těla je i samotná gestikulace. Pokud bychom měli použít konkrétní příklad, tak při pokynu "let's move to that side of the room" je mnohem lepší využít pohybu dlaní ve směru od stehen do strany, který signalizuje pozvání k pohybu a spolupráci, spíše než ukázání prstem. To může v dětech evokovat velice nepříjemný pocit, že jsou vykázány z místnosti.

Barva hlasu

Dalším projevem neverbální komunikace, kterému bychom měli věnovat pozornost, je barva hlasu. Hlas příjemný, pokud možno v malinko vyšším tónu, evokuje zájem lektora o dítě a zároveň působí recipročně.

To znamená, že pokud se lektor upřímně zajímá o zájmy a sdělení dítěte, dítě bude náš zájem zrcadlit zpět ve vztahu k aktivitám, které mu jako lektoři v rámci výuky představujeme.

Osobní zóna dítěte

Zejména v průběhu prvního společného školního roku dítěte ve věku 3-6 let je důležité, aby lektor dbal na respektování osobní zóny dítěte.

Osobní zónou rozumíme vzdálenost menší než cca 1 metr od dítěte. Vstup do této zóny by měl lektor omezit na minimum. Pokud je ale vyžadován, například při individuální práci s dítětem v učebnici, je velice důležité vzít si na pomoc plyšáka nebo maňáska, se kterým se dítě mělo možnost seznámit v rámci probíhající nebo předchozí lekce.

Dítě se také může cítit více zapojeno do výuky, protože maňásci mohou hrát různé role a pomáhat dítěti lépe pochopit nové pojmy a slovíčka.

Závěrem můžeme říct, že psychologie výuky dětí při učení anglického jazyka je klíčem k úspěchu. Musíme si získat jejich důvěru a respekt, a to zejména prostřednictvím neverbální komunikace.

Měli bychom být trpěliví, laskaví a empatičtí, abychom jim pomohli překonat strach z nového jazyka. A pokud k tomu dokážeme být i zábavní, tak dokážeme děti naučit v předškolním věku klidně i základům kvantové fyziky :-)

Chcete znát další rady a tipy pro zefektivnění vašich kurzů angličtiny? Přihlaste se k odběru tady ;-)