Zpětná vazba rodičů

S cílem neustále zvyšovat kvalitu výukových programů Interaktivní angličtiny bychom Vás rádi požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho vyplnění zabere cca 5 minut.

Za vyplnění dotazníku předem děkujeme ;-)