Zpětná vazba rodičů

Za účelem zvyšování kvality výukových programů Interaktivní angličtiny bychom Vás rádi požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho vyplnění zabere cca 5 minut.

Za vyplnění hodnocení předem děkujeme ;-)