PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ NÁVOD: CO A KDY UČIT DĚTI ANGLICKY

16.06.2023

Výuka dětí má svá specifika, ostatně i jako výuka dospělých. Stejně jako je pro děti nepředstavitelné odsedět 90 minutovou lekci, je pro valnou většinu dospělých nepředstavitelné učit se angličtinu běháním po místnosti a hledáním slovíček :-)

Kvalita lekce ale nezávisí pouze na tom, jaké aktivity dětem představíme, jak skvělí psycholog jste jako lektor nebo jakými rekvizitami výuku zpestříme. V konečném důsledku lektor musí mít neustále na paměti cíl, ke kterému směřuje, a tím je zvládnutí angličtiny na úrovni, kterou schopnosti dětí v daném věku umožňují.

Ve věku 3-4 let dítěte se rodiče poprvé a také nejčastěji začínají zajímat o výuku cizích jazyků. V této fázi se zaměřujeme především na osvojování pasivní znalosti jazyka. Děti potřebují nové slovo slyšet několik desítek krát, aby byly schopny jej vyslovit. Volíme slovní zásobu, která děti přirozeně obklopuje, a se kterou se setkávají na denní bázi i ve svém rodném jazyce:

3-4 roky

• Budování kladného vztahu k jazyku
• Osvojování pasivní znalosti jazyka
• Porozumění vybraným základním frázím:
"Where is…?"
"Can I have…?"
• Počítání 1-5
• Porozumění názvů barev, částí lidského těla, zvířat, pohybů

O rok později, ve věku cca 4-5 let, můžeme od dětí očekávat zájem o aktivní používání jazyka. Proto se v lekcích neptáme už jenom "Kde je…?" ale i otevřené otázky typu "Co je to?", "Kolik jich tam je?" atp.

4-5 let

• Přechod z pasivní znalosti do aktivního používání jazyka
• Schopnost reagovat na vybrané základní otázky a schopnost dané otázky použít:
"What is this?"
"Where is…?"
"Can I have...?"
"What is your name?"
"What colour is this?"
"How many are there? / There are ...."
"How many do you have? / I have..."
• Počítání 1-10
• Aktivní použití názvů barev, částí lidského těla, zvířat, pohybů

Třetí rok předškolní výuky přináší zkoumání abstraktnějších stránek jazyka, jako např. "Co máš rád/a?", "Jak se dnes máš?" a aktivní použití zdvořilostních frází:

5-6 let

• Aktivní používání jazyka
• Porozumění a schopnost použít abstraktnější slovní spojení:
"What do you like? / I like ..."
"How are you today?"
"How does s/he look like? / S/he has..."
"May I have sth.? / "Here you go. / Thank you."
"Can you...? / Yes, I can / No I can't."
• Vyjádření pocitů
• Počítání 1-20

Po zvládnutí výše uvedeného, kdy už je dítě ve věku zkoumání psané formy svého rodného jazyka, se ani v angličtině nemusíme bát přejít k poznávání psané podoby slovíček a vět. Pokud to uděláme hravou formou (více na našich kurzech pro lektory), nemusíme se bát přidat i výuku tak abstraktních věcí, jako je rozdíl mezi určitým a neurčitým členem nebo tvorbu tvaru slov v množném čísle.

7-8 let

• Aktivní používání jazyka
• Orientace v psané formě jazyka
• Neurčitý člen "a/an"
• Určitý člen "the"

Množné číslo
• Modální sloveso "must"
• Prostorové předložky "on / in / behind / under / in front of / next to / above / between"
• Počítání 1-20

Ať už s výukou teprve začínáte anebo máte za sebou dlouholetou praxi, ale zajímají vás tipy pro zefektivnění vašich kurzů angličtiny, přihlaste se k odběru našeho blogu zde.